Bij een nadere beschouwing van de Molluskenfauna aan de IJsselmeerdijk in Schellinkhout (N.H.) op 10 oktober 1963 is mij gebleken dat Laciniaria biplicata (Mont.) maar op enkele plaatsen in zeer grote aantallen voorkomt. Op enkele meters afstand van deze plaatsen is er niet een te vinden. Ook niet als het biotoop, althans naar menselijke begrippen, hetzelfde is. Ze houden zich het liefst op onder de vlierstruiken, die tussen de granietblokken opgekomen zijn. In mindere mate ook onder opslag van es (Fraxinus excelsior). Vlierstruiken staan er veelvuldig, maar onder lang niet alle struiken komt Laciniaria biplicata voor.