De heer D. Eisma, N.I.O.Z., Den Helder, vestigt mijn aandacht erop, dat Spisula elliptica ook in zijn publicatie betreffende de verspreiding van de mariene mollusken voor de Nederlandse kust vermeld wordt. De lijst in het Corr. bl. no. 125, jan. 1968, p. 1339, kan dus op de volgende wijze uitgebreid worden: 12. Noordzee, voor de Nederlandse kust. Zie: D. Eisma, The distribution of the benthic marine Mollusca off the main Dutch coast, Netherlands Journal of Sea Research, vol. 3> _1> p. 107-163, 1966. De passage op p. 110, waar het hier om gaat, luidt,.als volgts ""From the bigger sized specimens it wa.s clear, that Spisula subtruncata is more common near the shore, whereas Spisula elliptica is more common farther offshore”.