In zijn artikeltje ”Verse Spisula elliptica (Brown) aan onze kust” in het Correspondentieblad no. 125, p. 1339-1340, worden door de heer R.M. van Urk uit het Deltagebied alleen de oude vondsten van Schepman vermeld, benevens een waarneming van een exemplaar N.W. van Schouwen (51º33’ N.B.; 3º30’ O.L.). Hij spreekt echter de verwachting uit dat Spisula elliptica te vinden zal zijn in de diepe zeegaten van de Zeeuwse-Zuidhollandse stromen.