Bij een recent bezoek aan de Ringvaart ter hoogte van het oude Schiphol, werden op stenen van de oeverversteviging aan de zijde van de Schinkelpolder naast Theodoxus fluviatilis (L.), Bithynia tentaculata (L.), Lymnaea (Radix) peregra (Müll.) en Dreissena polymorpha (Pallas) vele levende exemplaren van Viviparus Viviparus (L.) aangetroffen.