De Nederlandse organisatie voor zuiver wetenschappelijk onderzoek heeft dr. H. Wolda, wetenschappelijk hoofdmedewerker aan het dierkundig laboratorium van de rijksuniversiteit te Groningen, een subsidie verleend voor een onderzoek naar de betekenis van de variatie in groeisnelheid voor het aantalsverloop (de dynamica) en de genetica van populaties, der polymorfe landslak Cepaea nemoralis.