”Onder de Visch die sich in harde schelpen besloten houd, zijn de Oesters voor alle tijden de delicaetste geoirdeelt: van welke wy geensins misgedeelt zijn; waer van de Proffessor Boxhorn op de Zeeusche Cronijk van Reygersberg, pag. 115, dit heeft aangeteekent.”