Leunis de Priester werd geboren te Goes. Na zijn opleiding aan de rijkskweekschool te Middelburg werd hij tot onderwijzer benoemd te Amsterdam. Hij diende het onderwijs vele jaren, het laatst als hoofd van de gemeentelijke u.l.o. school te Voorburg. Door toenemende doofheid moest hij voortijdig zijn pensioen nemen in 1929 en vestigde zich te Apeldoorn, later te Zoutelande. Na de dood van zijn vrouw verhuisde hij naar Vlissingen, waar twee van zijn drie dochters wonen. In deze plaats overleed hij op 18 september 1968.