Het penhorentje, Turritella tricarinata communis, blijkt op een deel der Waddeneilanden frequenter aan te spoelen dan elders langs de Nederlandse kust. Dit betreft niet alleen Ameland (Van Deinse, 1918), maar zeker ook Terschelling.