Higler, L.W.G. Makro-organismen in de Dodemanskisten op Terschelling. 10—19. Opnamen uit de jaren 1956, 1959, 1961, 1962, 1963 en 1965 werden getabuleerd. Mollusken: Radix ovata (1956), Physa fontinalis (1963 en 1965), Planorbis planorbis en P. vortex (1956), P. albus, P. crista en Pisidium sp. (1956, 1963, 1965). Toenemende recreatie oefent een ongunstige invloed uit op de fauna. Er konden correlaties worden gelegd tussen het voorkomen van soorten en het oeverprofiel en de mate van begroeiing.