Een voorlopig comité van 12 leden heeft op het geologisch laboratorium van de Sorbonne te Parijs een voorlopig bestuur verkozen tot heroprichting van de Franse malacologische vereniging. Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar het artikel elders in dit nummer.