Wij zijn gewoon aan grote gebeurtenissen in onze vereniging ook in het Correspondentieblad aandacht te besteden. Tot deze grote gebeurtenissen rekenen wij zeker doctoraal-examens en promoties. Vaak echter vernemen we daarover eerst in de pers, of nog later via derden. Wilt u daarom, als u kennis krijgt over komende grote gebeurtenissen deze aan uw redacteur melden? We kunnen dan ten minste een onzer leden verzoeken mede namens de vereniging ter plaatse onze gelukwensen aan te .bieden. Onze secretaris, de heer W. Backhuys slaagde voor zijn doctoraal examen met de aantekening ""Cum laude"". We wensen hem van harte geluk en veel succes bij het bewerken van zijn proefschrift.