Van de volgende leden is bekend geworden dat zij het voornemen hebben de Tagung bij gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de Deutsche Malakozoologische Gesellschaft bij te wonen: W. Neuteboom, T. Meijer, J. Rempe, W.J. Kuijper, W. Eijkman, A.W. Arends, P. Lausen, A.L. Brandhorst, B. Sliggers, K. Jonges, R.M. van Urk, L. Butot. De onderstreepte namen zijn autobezitters. Willen ook de leden van de D.M.G. onder Onze leden zich bij mij opgeven, vooral als zij liftplaatsen over hebben ? Leden die geen lid zijn van de D.M.G. kunnen uitnodigingen tot deelname bij mij aanvragen.