Het heengaan van Dr. Fritz Haas betekent voor de malacologie de afsluiting van een tijdperk, waarin de overledene eerst te Frankfurt a.d. Main (1911-1936) aan het Senckenberg Museum en later te Chicago (1938-1959) aan het Field Museum of Natural History als conservator van een der belangrijkste Evertebraten-afdelingen werkzaam was. Werkzaam niet alleen als beheerder der verzameling, waartoe tevens een uitgebreide correspondentie met collega's over de hele wereld hoorde, maar bovendien als onderzoeker, vooral van de zoetwater-bivalven, de Unionidae. Veel heeft Haas ook door zijn verzamelreizen in Europa, Afrika en Noord- en Zuid-Amerika kunnen bijdragen tot de verrijking van de collecties van Frankfurt en Chicago. In zijn Frankfurtse periode was hij vele jaren redacteur van het Archiv für Molluskenkunde. Zelf heeft hij meer dan 300 publicaties op zijn naam staan, waaronder enige zeer omvangrijke monographieën.