Tijdens de voorjaarsexcursie van de vereniging in mei 1970 verzamelde ik in de rietlanden bij de Spijkenissebrug (Voorne-Putten) enkele tientallen exemplaren van Pseudoamnicola confusa. Van dit verzamelde monster zette ik vier exemplaren in een aquarium. Het aquarium heeft een inhoud van ca 4 liter, een bodem van fijn zand en een begroeiing bestaande uit verschillende soorten algen en puntkroos. De overige fauna bestond uit Melanoides tuberculata en Dreissena polymorpha. (Beide soorten leven nu nog steeds.)