De Vereniging betreurt het overlijden van Prof. Dr. H. Boschma, emeritus-hoogleraar in de systematische dierkunde (1934-1964) en oud-directeur van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden (1934-1958). Sinds 1935 is Prof. Boschma lid geweest van de Nederlandse Malacologische Vereniging. Hoewel hij nooit actief deel genomen heeft aan het verenigingsleven of gebruik gemaakt heeft van publicatiemogelijkheid in Basteria, oordeelde hij het nuttig en noodzakelijk uit hoofde van zijn functie de Vereniging te steunen. De Vereniging heeft daarvan geprofiteerd door royaal gebruik te maken van vergadermogelijkheden in het museum, waartoe steeds gratis gelegenheid gegeven werd, een traditie die door de opvolgers van Prof. Boschma gehandhaafd en gecontinueerd is. De huidige directeur van het museum, Prof. Dr. W. Vervoort, is eveneens lid van de Vereniging. Daarnaast diende Prof. Boschma desgevraagd informeel van advies in talloze zaken de vereniging betreffende, advies waarvan Dr. C.0. van Regteren Altena en ondergetekende immer dankbaar gebruik maakten. Als directeur van het museum en als hoogleraar heeft Prof. Boschma de malacologie bevorderd waar hij maar kon. Onder hem dienden twee conservatoren van de malacologische afdeling: Dr. Ch.P.G.H. Bayer (1929-1952) en Dr. C.0. van Regteren Altena (1952-1972). Talloze systematici werden door Prof. Boschma opgeleid, de malacologen later mede -onder toezicht van Dr. Van Regteren Altena. Bovendien stond het museum altijd open voor amateurs; waar nodig, bleek de directeur altijd gaarne bereid zich in te zetten voor hun belangen. Uiteraard, werd voor de malacologische bezoeker het gezicht van het museum bepaald door de conservator van de molluskenafdeling. Wij dienen echter niet te vergeten dat de houding in deze van de directeur van het instituut hiervoor mede bepalend was. Ondergetekende herinnert zich met grote dankbaarheid hoe het hem, bijna een kwart eeuw geleden, mogelijk werd gemaakt het Correspondentieblad van de Vereniging moeizaam op de schrijfmachine van de administratie van het museum te typen op zaterdagmiddag onder het toeziend critisch oog van de hoogleraar-directeur. Een ontelbaar aantal manuscripten voor Basteria zijn dank zij hem in aanvaardbare vorm gepubliceerd. ' Prof. Boschma was in veel opzichten een gecompliceerd mens, moeilijk voor zichzelf en vaak ook voor anderen. Als wetenschapsman stond hij internationaal zeer hoog aangeschreven. De Vereniging is hem dankbaar dat hij lid is geweest.