Verscheidene leden meldden ons, dat op 13 augustus j.l. te Zierikzee een standbeeld van Job Baster is onthuld. Het spreekt vanzelf dat de NMV dit feit niet onopgemerkt laat voorbijgaan: in het eerstvolgende nummer van Basteria (de aangewezen plaats!) zal het gememoreerd worden.