Op 13 november 1976, na een bestuursperiode van ruim 4½ jaar, trad Prof. Dr. J. Joosse af als voorzitter van de NMV, daartoe genoodzaakt door steeds drukker wordende werkzaamheden. De woorden van dank en hulde die bij die gelegenheid tot hen werden gericht, mogen hier zeker nog wel eens op schrift herhaald worden.