Op 21 december 1976 overleed te Vlissingen, op 80-jarige leeftijd, de heer A. Slabber, die gedurende een 25-tal jaren lid was van onze vereniging. Door zijn werkkring bij het arrondissement Vlissingen van Rijkswaterstaat had hij gedurig contact met de zuig- en baggerwerkzaamheden, en was daarbij een kundig verzamelaar van fossielen. Exemplaren uit zijn collectie bevinden zich in het Zoölogisch Museum Amsterdam, alsook in verscheidene andere openbare en particuliere verzamelingen. De naam van A. Slabber is dan ook in de literatuur op dit gebied geen.onbekende. De NMV eert zijn nagedachtenis.