De beginnende Pisidiumstudent heeft meestal geen moeite met de determinatie van Pisidium henslowanum, die reeds op het eerste gezicht herkenbaar is aan een scherp plooitje op de umbo. Deze soort leeft in rivieren, beken, kanalen, vaarten, plassen en soms ook in brede sloten die met een van de genoemde wateren in verbinding staan.