Op initiatief van ons medelid A.W. Lacourt, wordt een nieuwe rubriek geopend in het CB. De bedoeling is dat lezers die boeken en/of tijdschriftartikelen welke zij voor amateur-malacoiogen van belang achten, in deze rubriek signaleren. Omdat informatie over oudere publicaties gewoonlijk reeds via de literatuuropgaven bij de artikelen in de verenigings-orge.nen wordt gegeven, gaat het in deze nieuwe rubriek vooral om informatie over recente (of eventueel, vrij onbekend gebleven) literatuur. De redactie zou het zeer op prijs stellen indien de in de rubriek op te nemen informatie als volgt gepresenteerd wordt: