Omstreeks 10.40 uur opent de voorzitter deze bijeenkomst in het Biologisch laboratorium van de Vrije Universiteit te Amsterdam, waar oud-voorzitter Joosse onze gastheer is. De voorzitter stelt de aanwezigen in kennis van het overlijden van Dr. C.O. van Regteren Altena op 23 december 1976 en deelt mede, dat een uitvoerigere herdenking tijdens de algemene ledenvergadering in april a.s. zal plaats vinden. Vervolgens geeft hij een overzicht van het programma voor deze dag en houdt een korte inleiding over de anatomie van de inktvis. De deelnemers zullen worden begeleid door Dr, R. Thijssen, B. lever en Mej. 1. Dupont. Er wordt verteld waar men precies opmoet letten bij het snijden en dat het beter is om eerst een schetstekening te maken hoe alles in elkaar zit. Want als men een vitaal onderdeel wegsnijdt kan men het geheel niet meer reconstrueren. Er zijn voor dit doel een aantal zeekatten en pijlinktvissen aangeschaft.