In december 1975 verzamelde ik een groot aantal zeer merkwaardig beschadigde mossels langs de oevers van een visvijver. De vindplaats is een zgn. baggergat in de gemeente Echt (Midden Limburg) in het bosgebied ”de Doort”. Baggergaten ontstaan doordat vroeger klei gedolven werd, waardoor grote kuilen ontstaan. Door regenwater lopen deze vol en omdat de bodem meestal bestaat uit een zandlaag met hieronder een leemlaag kan het water niet in de bodem wegzakken en ontstaan er grote vijvers. De verschillende gaten staan niet met elkaar en ook niet met enkele naburige beekjes in verbinding.