De ministeriële denkenergie die zich onder meer heeft geuit in het koninklijk besluit van 6 augustus 1973 waarbij een aantal dieren onder de Nederlandse Natuurbeschermingswet werd gebracht, werd voor dat gedeelte althans, geleverd door de, biologen van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer. De minister werd over het resultaat van die denkenergie geadviseerd door de Natuurbeschermingsraad (Besluit beschermde inheemse diersoorten, Staatsblad 488, 1973).