Wederom verscheen een schelpengids, ditmaal van de hand van ons medelid G. Lindner te Reinbek (West-Duitsland). Het is een wetenschappelijk verantwoorde uitgave geworden, die niet alleen de grondbeginselen van de malacologie weergeeft zoals bv. hoe de dieren er uit zien, hoe de verschillende soorten onderling verwant zijn, waar ze leven en hoe ze gedetermineerd en ingedeeld worden; naar ook ruime aandacht schenkt aan de nonenclatuurregels, soortbegrip, synoniemen en zoögeografie.