Misschien is het interessant te vermelden, dat het eerste nummer is uitgekomen van de ”Cephalopod Newsletter” (Part I, July 1977). Het betreft een gestencild blad van 64 pagina’s met algemene informatie (in het Engels) over recente en fossiele koppotigen. Er staan boekbesprekingen in en een lange lijst van nieuwe publicaties op dit gebied, met uittreksel. Er wordt informatie gegeven over research, symposia, enz. Ten slotte wordt literatuur en research-materiaal aangeboden of gevraagd. De redactie is in handen van Dr. M. Nixon (Biologie) en Dr. J.R. Senior (Paleontologie). . ■