In het Amerikaanse blad Science, vol. 196, no. 4297 ontdekte ik op pagina 1427 een schokkend commentaar: ”Mollusc Expert Resists Transfer”. En waarom wilde die beste man – Mare Imlay – niet overgeplaatst worden, omdat hij zo traag was als een slak? O nee, hij werkte juist te snel aan de bescherming van bedreigde weekdiersoorteni U gelooft me niet, zie dan hier een deel uit het commentaar vertaald: ""een malacoloog is iemand die kennis.heeft van weekdieren, het op éen na grootste phylum van het dierenrijk. Imlay heeft al vijf jaar met de bedreigde Mollusken gewofsteld op de (regerings) Dienst voor Bedreigde Diersoorten (Office of Endangered Species in Amerika). Jongstleden zeventiende mei kreeg hij bericht van zijn chef dat hij zou worden overgeplaatst naar een laboratorium voor onderzoek naar vispesticiden (Eish Pesticide Research Laboratory in Columbia, Missouri) om de werking van gifstoffen op weekdieren te bestuderen. 'Als u deze positie weigert te aanvaarden ... zullen we stappen nemen om u te ontslaan', schreef (zijn directeur) Schreiner. Imlay was hierdoor geschokt. Hij gelooft dat Schreiner's besluit om hem over te plaatsen een zet is om hem uit het bureau te krijgen, daa.r hij te snel wilde opschieten met het maken van de lijsten terwijl de dienst zelf langzaam wilde werken."" En hieraan schijnt politiek niet vreemd.