De commissie voor de Stichting Beijerinck-Popping Fonds van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen maakt bekend, dat in het jaar 1978 een bedrag van ten hoogste ƒ 35.000,- beschikbaar wordt gesteld voor oecologisch veldonderzoek, dat van belang is voor het Nederlands grondgebied, zo mogelijk in de eerste plaats voor onderzoek op hydrobiologisch gebied. Het bedrag kan in zijn geheel dan wel in gedeelten beschikbaar worden gesteld.