Om 11.35 uur opent de waarnemend voorzitter drs. A.S.H. Breure de bijeenkomst in een zaal van het Delta Instituut voor Hydrobiologisch Onderzoek te Yerseke en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Hij deelt vervolgens mede, dat de voorzitter wegens buitenlands verblijf afwezig is en dat de vice-voorzitter wegens een eenvoudige operatie in het ziekenhuis ligt.