Onder de inspirerende leiding van prof. Dr. J. Joosse werd de dag gewijd aan anatomisch onderzoek van de strandgaper Mya arenaria en van zwanenmossels Anodonta spec. Daarnaast kon geoefend worden in het ingieten van schelpen in plastic en het maken van afdrukken van oppervlaktestructuren van schelpen volgens de zg. ”acetate peel” methode. Bij deze activiteiten werden de leden van de vereniging enthousiast ondersteund door Jacqueline v.d. Hofstede, Bert Lever en Arend Dogterom, alle medewerkers van Joosse op de V.U., en door Lydie Dupont van de Gemeente Universiteit. Het inwendige van de aanwezigen werd verzorgd door de Heer Lakeman en Mej. S. Anastacio.