Het Rijksinstituut voor Natuurbeheer verricht onderzoek waardoor men er achter komt hoe natuurterreinen moeten worden beheerd opdat die terreinen met hun levensgemeenschappen als nuttige en waardevolle natuurterreinen voor de gemeenschap behouden blijven. Dat beheer bestaat uit een stelsel van maatregelen en activiteiten voor elk terrein afzonderlijk te bepalen en die betrekking hebben öp het afweren van nadelige invloeden die van buiten op het terrein inwerken (uitwendig beheer), zowel als op te némen beheersmaatregelen op het terrein zelf (inwendig beheer). Het uitwendig beheer laat bijvoorbeeld vormen van recreatie toe, beperkt deze of sluit ze uit. Het inwendig beheer handhaaft een maairegime 'of wijzigt dit, voert maaisel af en verschraalt de bodem of bemest deze, verbiedt het gebruik van insecticiden, laat afbranden, omspitten, of afplaggen.