De wijze van aanhechting werd bestudeerd met verschillende technieken, o.a. licht- en electronenmicroscopie. Als het lichaam van de slak voorzichtig uit de schelp is verwijderd blijft een gelatineuze substantie over. Deze gel is te kleuren net bepaalde kleurstoffen, bv. toluidine blauw, waarna de aanhechtingsplaats zichtbaar wordt (zie tekening).