Een eeuw geleden gaf Clessin (1879) een opsomming van alle toen bekende soorten van dit genus. Hij kwam op 57. Twintig jaar later publiceert Paetel (1890) een nieuwe lijst, net als resultaat: 112 soorten. Sedertdien hebben de beschrijvers niet stil gezeten. Elk jaar werden en worden nieuwe soorten, ondersoorten en variëteiten bekend genaakt. In nijn kaartsysteem, dat overigens nog niet volledig is, staan nu al neer dan duizend nanen.