Zierikzee. Als het aan gedeputeerde staten van Zeeland ligt, wordt het Kaaskenswater bij Zierikzee niet opgenomen in de lijst van natuurgebieden op Schouwen-Duiveland. Het college wil in dit opzicht niet tegemoet komen aan het verzoek van het Zeeuws coordinatie-orgaan voor natuur- en landschapsbescherming.