Ons lid L.J.M. Butot zond mij een drietal knipsels (Zierikzeesche Nieuwsbode 29.VI.1978; Ver. Milieuhygiëne Zeeland vol. 5 nr, 3 juli ’78; Natuur en Milieu ’78 nr. 9 Pg. 26) betreffende de besluitvorming in de gemeenteraad van Zierikzee inzake het bestemmingsplan Kaaskenswater. Aan deze knipsels en enkele andere informatiebronnen ontleen ik het volgende.