Bij het verschijnen van de ”Systematische lijst van Nederlandse recente en fossiele mollusken” (Janssen, 1975) zullen waarschijnlijk velen een zucht van opluchting gegeven hebben met in het achterhoofd de hoop dat er nu eindelijk eens een eind gekomen is aan de vele naamsveranderingen onder de Nederlandse mollusken.

Correspondentieblad NMV

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

Nederlandse Malacologische Vereniging

Henk K. Mienis. (1978). Overzicht van enkele nieuwe opvattingen betreffende de naamgeving en plaats in de systematiek van enkele Nederlandse land- en zoetwater mollusken. Correspondentieblad NMV, 184(1), 813–815.