Evenals slakkehuizen konden schelpen van Ammonieten in de buurt van de mondopening gemakkelijk beschadigingen oplopen, vooral tijdens de vorming van de dunne woonkamerwand. Deze waren echter ook weer eenvoudig te repareren door de daaronder liggende mantel.