In verband met een mogelijke verhoging van de contributie, waarover in de vergadering van 18 november as. gesproken zal worden, verzoek ik de leden dringend met de contributiebetaling te wachten tot de factuur voor 1979 ontvangen is.