Het gaat niet ze goed met deze rubriek. In het algemeen schiet de medewerking van de leden te kort. Over de europese land- en zoetwatermollusken ontvangen wij zelden of nooit titels, om maar eens een voorbeeld te noemen. De redactie voelt zich daardoor wel wat in de steek gelaten. De initiatiefnemer van de rubriek had nog zo beloofd de toevloed'van titels solide te organiseren, -naar intussen ben ik de enige die nog wel eens c-en europese titel aandraagt. Niets leuk hoor»