Ons medelid Drs. B.Z. Salomé wees mij in zijn brief van 10 november 1978 op het boek van Kl. Sierksma: Muiderberg, voorpost van Het Gooi. Uitgegeven door het Comité Oud-Muiderberg, te Muiderberg in 1976. Daarin begint op p. 99 een hoofdstuk: Een Oud Beroemde en Verwonderingswaardige Echo, waarin bericht wordt over een tussen 1625-1630 gebouwde muur, die misschien niets met de echo van doen heeft omdat in 1613 al cp luid geroepen vragen werd geantwoord met meer dan een herhaling van de laatste lettergreep, door een stem die uit de grond scheen te komen volgens de dichter Jan de Marre in 1746: Een kille schrik ryt door de leden, Wanneer een stem, die Rustryks lommer pryst, Voor onze voeten, uit de grond, naar de ooren ryst, En baauwt den spreker na in alle omstandigheden.