In het CB staan soms geleerde woorden. Zo las ik op blz. 803: ”In 1879 vonatste hij zijn eerste artikel”. Stellig hebben heel wat leden het woordenboek geraadpleegd. Is vonatste met zijn denigrerende klank een archaïsme? Een neologisme? Een germanisme? Of zou het een synoniem kunnen zijn van het door Carmiggelt ontdekte ambtelijke werkwoord ""epibreren"", dat in elk zinsverband een andere betekenis krijgt? Nu ik er eindelijk achter ben, dat in de aangehaalde regel eigenlijk ""plaatste"" had moeten staan, zou ik willen, dat de hoofdredactie van het CB onze typiste, die anders zo bewonderenswaardig nauwgezet is, eens duchtig cp haar dit keer al te speelse vingers ... vo'na'tst.