In het decembernummer schreef Verduin een artikel getiteld ”Inspiratie uit kleine ergernissen”. Het lijkt me een stuk waarin hij, gewild of ongewild, de lezers heeft trachten te prikkelen om zodoende de wisselwerking met de redactie te bevorderen. Zoals u ziet is hem dat in mijn geval aardig gelukt.