Het artikel van de heer Verduin in het laatste CB (december) heeft mij enigszins aan het denken gezet. De heer Verduin signaleerde (en terecht) dat het CB voor het grootste gedeelte door de redaktie en enkele oud-redaktieleden wordt volgeschreven. Dat dit ergernis kan wekken is begrijpbaar. Ik heb toen naar eens bij mezelf overdacht hoe dit nou eigenlijk allemaal kont, en ben voor nezelf tot een paar konklusies gekomen, die ik hier even op een rijtje wil zetten, hopende een bijdrage tot een eventuele diskussie te kunnen leveren.