Voor het samenstellen van een determineertabel voor Nederland van inktvissen en hun schelpen vraagt ondergetekende opgaven van vindplaatsen en toezending van materiaal, uiterlijk tot 31 maart 1979. De soorten worden wel eens verwisseld, vooral is dit mogelijk bij schelpen van jonge Sepia officinalis met verwante kleinere soorten. De vraag geldt ook voor Loligo schelpen (de gladius), Sepiola schelpen, ooit misschien in gruis gevonden, Spirula (de posthoorninktvis).