De phylogenetische systematiek beoogt het leren kennen van de verschillende soorten van organismen en hun overlinge verwantschap. Zij registreert de kenmerken die het mogelijk maken de vele soorten van elkaar te onderscheiden. Kenmerken die verschillende soorten met elkaar gemeen hebben, bieden de mogelijkheid deze in groepen onder te brengen.