De al eerder aangekondigde ”malaco-thriller”, getiteld ”Natuurlijke Historie”, en ten dele opgenomen on het ons welbekende Museum te Leiden, zal worden uitgezonden door Trostelevisie op 21 mei a.s.