Het bestuur van de NMV, dat door de voorzitter werd vertegenwoordigd bij de opening van het Zeebiologisch Museum (zie elders in dit nummer), stelt er prijs op de heer B. Entrop nogmaals van harte te feliciteren met het bereikte resultaat. Er kan geen twijfel aan bestaan dat de heer Entrop, veel heeft gedaan voor de bevordering van de malacologie; op deze plaats zij hem toegewenst dat hij dit werk nog lange jaren met succes zal blijven voortzetten.