Dertien deelnemers waren zaterdagochtend om kwart voor 11 bij het station van Hoorn in de stralende zon bijeengekomen om aan de voorjaarsexcursie deel te nemen. Doel van de excursie: Wieringen, één van de vier voormalige Zuiderzee-eilanden. Het gebied is ongeveer 3400 ha. groot en telt circa 7300 inwoners die, naast de hoofdplaats Hippolytushoef, over een groot aantal kleine kernen verspreid zijn, bv. Oosterklief, De Haukes, Oud-Gest, Stroe, De Holebalg, etc. Het eiland Wieringen is reeds vroeg bewoond geweest; in de 8e eeuw werd het ""Wirense"" genoemd. De kern van het land bestaat uit zand met keileem eronder, daaromheen zeeklei en zeezand.