Ook na de reactie van Kuiper (CB 186) is nog een enkele opmerking noodzakelijk. Mienis doet het voorkomen alsof Cornu door Waldén opnieuw is ingevoerd. Dit is echter niet juist.