Ten gevolge van een succesvolle kweek van Wijngaardslakken is levering van levende dieren aan houders van een ontheffing van artikel 24 van de Natuurbeschermingswet mogelijk geworden.