In het CB 189 van augustus 1979 vermeldde de penningmeester dat het bestuur had besloten de nog resterende oplage van de fossielenatlas en het congresboekje ”Malacology in the Netherlands” als één pakket te verkopen. De reden hiervoor was de sterke daling van de jaarlijkse verkoopcijfers. Zie voor een meer volledige verantwoording van deze daad het verslag van de najaarsvergadering van 10 november 1979 (CB 192, febr. 1980),